We are glad to share our expertise with you ....

Government and Corporate IT system architectures

Industry 5.0 human-centric collaboration solutions

On-demand immersive workplace learning services

Projekt CBC Tours

Novitech a.s. realizuje projekt “CBC Tours- cezhraničné virtuálne prehliadky na slovensko-maďarskom pohraničí"

Základným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti regiónov Borsod-Abaúj-Zemplén megye a Košického samosprávneho kraja prostredníctvom zvýšenia viditeľnosti kultúrnych, historických a podnikateľských subjektov obidvoch regiónov na internete.

Celkový cieľ projektu je poskytnúť návštevníkom aktuálne a interaktívne vizuálne informácie o bodoch záujmu v každom regióne. Tento cieľ bude dosiahnutý 3D skenovaním turistických, obchodných a ubytovacích bodov záujmu s možnosťou priestorového nahliadnutia a umiestnením meta-informácií v popredí vizuálneho obsahu (napr. v prípade reštaurácie návštevník môže vidieť aktuálne menu). Tieto 3D panorámy budú prepojené do virtuálnej prehliadky s možnosťou stiahnutia do smartfónu prostredníctvom QR kódov umiestnených na hraničných prechodoch a na turistami navštevovaných miestach. Služba na zvýšenie viditeľnosti bude motivovať návštevníkov plánovať svoju cestu z domu a umožní im získať aktuálne geografické informácie a overiť si dostupnosť služieb v regióne.

Hlavné výstupy projektu:

  1. 3D obsah 100 bodov záujmu v každom regióne
  2. QR miesta a letáky na stiahnutie zvolených prehliadok návštevníkom z okolia navštíveného regiónu alebo mikro-regiónu
  3. Tematická mobilná aplikácia s možnosťou zamerať sa v mikroregióne na zvolenú kategóriu bodu záujmu: čo vidieť, kde nakúpiť, kde sa ubytovať, aktuálne udalosti a ponuky v regióne a ako spolupracovať s občanmi, inštitúciami a firmami.
  4. Hotline služby pre návštevníkov desktop a mobilnej verzie aplikácie v jazykoch SK, HU a EN.
  5. Krátke audiovizuálne nástroje o 4-ich miestach v KSK a BAZ regiónoch s podporou turistických agentúr BAZ a Košickej župy

Viac informácií je možné získať na stránke Programu Interreg SK-HU alebo na stránke samotného projektu.

SKHU slogen en 300x62skhu erdf en 300x30