We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Oznam o zlúčení dcérskych spoločností NOVITECH a. s.

Spoločnosť pFlow, s.r.o. sa  zlúčila so spoločnosťou Novitech Tax, s.r.o., ktorá týmto právnym aktom prebrala všetky práva a záväzky spoločnosti pFlow, s.r.o. 
Spoločnosť pFlow, s.r.o. bola založená v roku 2002 ako dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s. zameraná na implementáciu procesne orientovaných riešení pomocou BPMS technológií a špecializovaných WEB aplikácií.
Zámerom spoločnosti Novitech Tax, s.r.o. je pokračovať a rozvíjať doterajšie aktivity zaniknutej spoločnosti pFlow, s.r.o. 
Zlúčenie spoločností nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I.