We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Konferencia "MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA"

Spoločnosť  NOVITECH a.s. sa 18.05.2017 zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii "MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA".

Generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Jozef Balun predniesol príspevok o význame inovačných procesov pre moderné agilné organizácie s názvom "Innovation is a driven process in a modern agile organization". Program konferencie TU.