We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Otvorenie roka v Novitech Group

Otvorenie roka 2017 v Novitech Group sa konalo dňa 09.01.2017 o 10:00 hod. v aule A. Einsteina v TeleDome. Vedenie Novitech Group zhodnotilo výsledky roku 2016 a prezentovalo plány na rok 2017.