We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Európske projekty

BIMERR- BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (no. 820621) – spoločnosť Novitech a.s. realizuje projekt v konzorciu vedenom Fraunhoferovým inštitútom z Nemecka. Projekt je  podporený z programu  Horizon 2020.

CBC Tours - cezhraničné virtuálne priehliadky na slovensko-maďarskom pohraničí – projekt je financovaný z programu Interreg Slovensko-Maďarsko.